Playwaters

Playwaters

Ingarö
Har även NEDERLANDSE KOOIKERHONDJE. Alla hundar tränas och arbetar med viltspår och apportering men är förståss mest sällskapshundar.