Kalaallit

Kalaallit

Ånimskog Vallhund
Vi är uppfödare av Welsh Corgi Cardigan och Grönlandshund. Att avla fram friska och mentalt bra individer är vårt primära mål oavsett ras. De bör också ha bra vinklar och fysik som främjar det som hunden ska användas till. Grönlandshunden som drag och friluftshund. Corgi som gårds-, vall och familjehund. Vi tar inte många kullar men de kullar vi tar ska hålla mycket god kvalitet.