Border collie

BeskrivningUrsprunget för dagens border collie kan härledas flera hundra år tillbaka i tiden. Genom en starkt målinriktad och selektiv avel har den framavlats från de gamla får- och boskapshundarna på de brittiska öarna. Som värdefull medhjälpare har border collies tjänstgjort i hundratals år, främst då på de brittiska öarna. Genom sin utomordentliga skicklighet som vallare har den också gjort sig känd i andra delar av världen. Den finns i Austra- lien, Nya Zeeland, U.S.A, Skandinavien och Finland. Även i hela Europa är rasen på stark frammarsch då man insett dess stora värde som lantbrukarnas hjälpreda.

Border collies är alerta, pigga och livliga hundar, väldigt varierande i storlek, färg, örontyp och hårlag – och med ett vanligtvis mjukt och vänligt kynne. Den är mycket undergiven sin förare, vilket bottnar i flockinstinkten och känslan för strikt rangordning. Border collie är en hundras med enorm arbetsvilja, den ger aldrig upp i sitt arbete med djuren. Snabb reaktions- förmåga, låga, smidiga rörelser och snabba rusher känne- tecknar dess rörelsemönster. Läs gärna mer om rasen på Svenska vallhundsklubens hemsida

Vallningsinstinkten gör att en border collie vallar ”allt och alla”. Om den inte får arbeta och valla naturligt på djur, kanaliserar den sin vallningsinstinkt på något annat istället, t.ex. bilar, cyklister, springande barn eller gångtra- fikanter, vilket kan bli nog så besvärande och ibland myck- et olyckligt för en ovan hundägare – i synnerhet då man bor i tättbebyggt område. Med sitt livliga temperament är en border collie känslig och mycket mottaglig för intryck från sin omgivning. Läs mer om Border collie på Svenska vallhundsklubbens hemsida.

Källa: http://www.svak.se